HANDYdata IPsmart vanliga frågor (FAQ)
« Tillbaka
» Avancerad felsökning


FAQ Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om IPsmart. Under Avancerad felsökning finns ytterligare felsökningsverktyg.

Finner du inte svaret här, kontaktar du oss enklast via » e-post
Vanliga frågor:                                                          [uppdaterad 2007-03-05]

» Supertunnel/brandvägg/uppkopplingsproblem?
» Windows Vista - installationsinformation
 
»
Var blev ljudet i högtalarna av?
» Installationsproblem
» Serienummer/registreringsproblem
» Ikonen för IPsmart är röd eller gul
» Fungerar IPsmart med andra program än Skype?

»
Finns en version för MAC OSX?
» Datorn hittar inte min IPsmart-enhet
» Telefonen som är ansluten till IPsmart fungerar inte
» Hur växlar jag språk?
» Var är Licensnumret?

» Varför ska programmet registreras?
» Varför måste mjukvaran uppdateras?
» Skype reagerar inte då jag slår siffror på telefonen
» Hur kontrollerar jag versionen?
» Hur fungerar styrningen av Skype och andra program?
 


Supertunnel/uppkopplingsfel
Vid felmeddelande då IP Phone Center startar i stil med att mjukvaran inte kan ansluta till internet, rekommenderar vi att du bockar av alternativet att mjukvaran ska ansluta automatiskt till Internet. Detta görs under Verktyg >Alternativ i programmet. Ikonerna i programmet kommer då att visa att programmet är offline, vilket är normalt då man ska använda IPsmart tillsammans med Skype.Var blev ljudet i högtalarna av?
Om du har problem med uppspelning av andra ljud i din dator, exempelvis musikfiler, så kontrollera inställningarna för ljud och multimedia på kontrollpanelen i din dator. Windows kan ibland välja att spela upp alla ljud från den senast installerade ljudenheten. Detta innebär att exempelvis musikfiler spelas upp genom IPsmart-enheten. Välj då ditt ordinarie ljudkort som standardenhet för ljuduppspelning i Windows på kontrollpanelen. (Inte USB Internet phone by tigerjet, som är IPsmart)
 

 

 

 

USB Internet phone by tigerjet är IPsmart.

Välj i stället det andra ljudkortet i ditt system som standardenhet, både för uppspelning och för inspelning.

 

 

 

 

I Skype ska IPsmart användas som ljudenhet för tal och inkommande ljud. I vissa fall måsta detta ställas in manuellt i SKype. Däremot kan ringsignalen kopplas till dina datorhögtalare via datorns ordinarie ljudkort.

Tillbaka


Installationsproblem
Vi rekommenderar att du startar om datorn innan du påbörjar installationen. Notera att programvaran i senare versioner inte ligger med på CD:n, utan ska laddas ned från vår supportsida. Detta för att man alltid ska få den senaste versionen.

Kontrollera att antivirusprogram, brandväggar eller liknande inte hindrar installationen. Ibland måste dessa program inaktiveras tillfälligt medan du installerar mjukvaran.

Om du uppdaterar IP Phone Center, ska programmet först stängas av innan du kör uppdateringen. Högerklicka på de lilla telefonikonen vid klockan i Windows och välj "Avsluta". Kör sedan den nedladdade filen.Välj AvslutaHar du problem att uppdatera, prova då först av avinstallera IP Phone Center från ditt system, och installera sedan på nytt med hjälp av den nedladdade installationsfilen.

Om du under installationen får upp ett felmeddelande i stil med "..file is not suitable for 32 bit...", kan någon av datorns systemfiler vara skadade. Följ då länken nedan till Microsofts kunskapsbas för en lösning på problemet.
» http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324767#kb3

Tillbaka


Serienummer/registreringsproblem
IP Phone Center måste ha tillgång till Internet då du registrerar programmet. Kontrollera att brandväggar eller liknande inte hindrar uppkopplingen.

Skriv ned e-postadressen du angav då du registrerade IPsmart. Om du behöver installera om programmet, eller använda IPsmart på en annan dator måste du ange samma uppgifter.


Tillbaka


Ikonen för IP Phone Center är röd eller gul
Vi rekommenderar att denna funktion stängs av enligt följande. Klicka på Verktyg >Alternativ och bocka sedan av "Anslut automatiskt till Internet".

IP Phone Center loggar in på kontaktservern när du startar programmet, för att verifiera att din licens är giltig. För användning tillsammans med Skype behöver denna inloggning bara ske då du registrerar programmet, eller då du aktiverar styrningen av Skype. 

I huvudfönstret (kontaktlistan) på IP Phone Center finns två ikoner längst ned till höger märkta 1 och 2. Dessa visar om anslutning finns till kontaktservern. Det räcker att en av dessa ikoner är grön för att du ska kunna registrera och använda programmet. Normalt är bara ikonen ST2 grön. 

Är båda ikonerna röda kontrollerar du först att du är inloggad till din Internetleverantör genom att starta din webbläsare. 
Kontrollera också att du använder den senaste versionen av IP Phone Center.

I vissa fall kan brandväggar spärra programmet från att ansluta. Du kan prova genom att tillfälligt stänga av brandväggen, och sedan starta om IP Phone Center.
Mer om » Brandväggar

Tillbaka


Datorn hittar inte min IPsmart-enhet
IPsmart bör kopplas till en USB-kontakt direkt i datorn, eftersom enheten drar en del ström. Använder du en extern USB-hubb måste denna ha en egen strömförsörjning.

Prova först att dra ut USB-kabeln till IPsmart. Starta om datorn och plugga i kabeln igen då datorn startat. Hjälper inte detta, så undersök i datorns enhetshanterare om IPsmart installerats korrekt. Enhetshanteraren hittar du på Windows kontrollpanel.

IPsmart ska installeras som en USB-styrenhet, en HID-enhet och en USB-ljudenhet i datorns enhetshanterare enligt bilden ovan. Kontrollera att dessa tre enheter finns, och att det inte finns några gula utropstecken eller röda frågetecken framför någon av enheterna.
Om du har problem med ljudkvaliteten, kontrollera att drivrutinen under ljudenheter är "USB Internet Phone by Tigerjet". Heter den "USB-ljudenhet" eller liknande används Windows standarddrivrutin, vilket kan ge sämre ljudkvalitet. I så fall bör du prova att installera om drivrutinerna. Instruktion finns här: » Drivrutinsuppdatering

Tillbaka


Telefonen som kopplats till IPsmart fungerar inte
IPsmart fungerar tillsammans med i stort sett alla vanliga telefoner och med de allra flesta sladdlösa telefoner.  Vissa sladdlösa telefoner kan dock ha problem med att spänningen i IPsmart är något lägre än i ett vanligt telejack. Symptomen är att IPsmart inte reagerar på knapptryckningar, vid lyft av luren eller att ringsignalen inte fungerar.
Detta är dock mycket ovanligt. Prova i så fall med en annan telefon.  

Tillbaka


Hur växlar jag språk i IP Phone Center ?
Ip Phone Center är översatt till bland annat Svenska och Engelska. För att växla språk högerklickar du på telefonikonen för IPC nere vid klockan på datorn. I menyn som visas väljer du "change your language", eller "Välj språk" och  klickar sedan på önskat språk.
Klicka på Välj språk

 

Tillbaka


Fungerar IPsmart till andra program än Skype?
Skype har ett så kallat öppet API, som ger programmerare möjlighet att styra delar av deras mjukvara. Det är inte alla mjukvaror som har detta öppna gränssnitt, därför har vi i första hand inriktat oss på Skype.

I de flesta andra program fungerar IPsmart som en ljudenhet för inkommande och utgående tal. Dock kan man inte alltid styra programmet med knappsatsen på telefonen, ej heller lyfta luren för att svara vid påringning. Skype stödjer dessa funktioner, men de flesta andra telefoniprogram gör det tyvärr inte.

Läs mer om andra telefoniprogram här: » Andra telefoniprogram

Tillbaka

 
Windows Vista® - installation
Från version 8.27_4 är IP Phone Center kompatibelt med Windows Vista®.
Programmet ska installeras från ett användarkonto med administratörsrättigheter.
 
Om du från applikationen får ett felmeddelande som lyder i stil med "Please run \"ilsinst.exe\" as an administrator at your IPCenter.....", gör du så här:
 
1. Leta upp filen "ilsinst.exe", som normalt finns i mappen C:\Program\IP Phone Center\
2. Högerklicka på filen och välj "Kör som".
3. Välj "Administratör" i pop-up menyn.
3. Installationen sker.
4. Starta om IP Phone Center.

Tillbaka
 


Finns IPsmart för MAC OS?
Utveckling av en MAC-version är i full gång, och kommer att släppas så fort den är stabil. För den som är intresserad finns information och en beta-version tillgänglig för nedladdning här: » MAC-beta
 
Tillbaka
 
Varför måste jag uppdatera min mjukvara?
Utvecklingen går rasande fort, både för Skype, IPsmart och andra program. Vi jobbar mycket hårt för att ha en stabil, kompatibel och säker mjukvara med de senaste funktionerna. Jämför gärna med Microsoft® Windows eller ditt anti-virusprogram, som uppdateras ofta för att säkerställa funktionaliteten. Använd alltid senaste versionen av IP Phone Center.  

Tillbaka
 

Hur kontrollerar jag vilken version av IP Phone Center jag har?
Högerklicka på den gula telefonikonen nere vid klockan i Windows och välj "Om..." En informationsruta visas på skärmen där aktuell version finns angiven. Senaste versionen laddas ned gratis här: » Downloads

Tillbaka


Kan jag köpa en IPsmart till min kompis eller använda den i ett annat land?
Självklart! IPsmart funkar för alla som har Skype och en tonvalstelefon, oavsett var de befinner sig.

Tillbaka
 


Varför måste jag registrera programmet?
Med IPsmart får du en full version av programmet IP Phone Center. Vid registrering knyts licensnumret samman med e-postadressen du anger, och dessa båda uppgifter blir ett unikt licens-ID för ditt program. Du behöver inte ange en riktig/fungerande e-postadress, bara den är unik bland användare av programmet. Inga uppgifter som kan identifiera användaren registreras!

Tillbaka
 

Var är Licensnumret?
Under IPsmart sitter en klisterlapp märkt "IP Phone Center SN#", följt av ett licensnummer. Numret är utmärkt på bilden nedan.

Tillbaka


Skype reagerar inte då jag slår siffror på telefonen

Se till att adressfältet visas i Skype. Om adressfältet är avstängt kommer inte Skype att reagera då man slår nummer med telefonens knappsats.
I Skype, klicka på Visa och bocka för Adressfält

Tillbaka
 


Hur fungerar styrningen av Skype och andra program?

IPsmart fungerar i princip som ett extra tangentbord på datorn. Mjukvaran IP Phone Center översätter knapptryckningar på telefonen till snabbkommandon i Skype (och andra program). Till exempel översätts lyft av luren via Skype's API till snabbkommandot ALT + Page Up.

De tangentbordskommandon som är tillgängliga i Skype finns under Verktyg >inställningar >Tangentbord. Man kan alltså svara på ett inkommande samtal med datorns tangentbord genom att trycka ALT+Page Up. Skype-fönstret måste då vara markerat (i fokus)

För den som använder ett annat program än Skype kan en del av dessa kommandon skilja, eftersom den inte finns någon direkt standard. Dock finns det i en del program möjlighet att själv konfigurera vilka snabbkommandon som ska vara aktiva i just det programmet. Tabellen nedan visar vilka kommandon som skickas av IPsmart. Tänk på att programmet som ska ta emot snabbkommandon måste vara markerat (i fokus).

För andra program än Skype bör vårt  program TjInit användas, det finns under nedladdningar.  

Tabell, IPsmart snabbkommandon

Vid lyft av luren skickar IPsmart Alt-Page Up
Då man lägger på luren skickas Alt-Page Down
#2 flytta markören uppåt (Move cursor up)
#8 flytta markören nedåt move cursor down
#4 flytta markören åt vänster (move cursor left)
#6 flytta markören höger (move cursor right)
## Enter (return)
#1 Alt-Page Up
#3 Alt-Page Down
#5 Alt-Home
#9 Alt-End
#7 Alt-Insert
#0 Delete

Tillbaka


Hjälp - det fungerar ändå inte!

Då löser vi det! Läs först igenom informationen på de här sidorna, som hjälper dig att lösa de allra flesta vanliga problem.

Uppdatera mjukvaran!
Använd alltid senaste versionerna av både IP Phone Center och Skype. Senaste versionen finns här: » Downloads

Misstänker du fel på drivrutiner eller hårdvara finns information och verktyg för felsökning här: » Avancerad felsökning

Hjälper inte kontaktar du vår support, enklast via » e-mail

Tillbaka
 

   .:.  Copyright HANDYdata 2007  .:.