HANDYdata IPsmart installationshjälp
« Tillbaka    


Installation
Här finns en lite mer detaljerad  installationsanvisning med bilder.
Installation av IPsmart och IP Phone Center
Förberedelser:

Ladda ned den senaste versionen av IP Phone Center från
»
nedladdningar «

Uppdatera till eller installera den senaste versionen av
»
Skype «

Obs! Om du ska uppdatera IP Phone Center avinstallerar du först den version som redan finns på datorn genom att använda Windows kontrollpanel, Lägg till/Ta bort program.


Installation

Obs! Installera mjukvaran först, koppla sedan in IPsmart på datorn.

1
Dubbelklicka på filen som du laddade hem tidigare. Filen heter HANDYdataIpc_xxx.msi där xxx motsvarar versionen på filen.

Installationsguiden startas.


 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Next>
 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänn licensavtalet och klicka på Next>


 

 

 

 

 

Här visas var programmet installeras på din hårddisk. Normalt behöver ingenting ändras. Klicka på Next>

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Next> för att starta installationen.
 

 

 

 

 

 

En förloppsindikator visas då installationen genomförs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Då installationen är klar visas denna bild. Klicka på Close för att slutföra installationen.
Starta om datorn och Koppla in IPsmart
Efter installationen startar du om datorn, och koppar in IPsmart till en ledig USB-port. Koppla inte IPsmart till en USB-hub.


Brandväggsvarning
Om du har en mjukvarubrandvägg, som Norton Internet Security, ZoneAlarm eller F-secure kommer denna att varna för att nya eller uppdaterade program vill ansluta till Internet. Telias brandvägg Säker Surf visas som exempel nedan.


Bocka för Visa inte... Och klicka sedan på TillåtIP Phone Center använder tre små program som sköter kommunikationen; Pc2PcCall.exe, IPCRelay.exe och TjBuddy.exe. Dessa måste tillåtas att ansluta till Internet. Denna inställning behöver bara göras en gång efter installationen.


Skype-varning
Då IPsmart (IP Phone Center) första gången ansluter till Skype kommer varningen nedan att visas. Välj alternativet Ge programmet tillgång till Skype och klicka sedan på OK.


 


Klart
Installationen är nu klar. Att IP Phone Center är aktivt visas av den lilla gula telefonikonen som finns vid klockan i Windows.

Test
Om du lyfter telefonen som är ansluten till IPsmart kommer Skype's huvudfönster att öppnas på skärmen. Du får också en form av kopplingston i luren. Nu kan du ringa Skypesamtal direkt från telefonen.
En snabbguide för hur man slår kortnummer finns här: » Snabbguide «

Språk
Ibland väljs engelska som standardspråk i IP Phone Center. För att ändra till svenska högerklickar man på den gula telefonikonen vid klockan i Windows och väljer "Select your language"
 

   .:.  Copyright HANDYdata 2007  .:.